My Assessment

E tatau ona fa'ataga mai le Cookies i le fa'atulagaina o lau initaneti.

O lau taimi muamua lea i 'i?

hello